Adgangskrav

Alle er velkomne på Cosy Bar – så længe de opfylder barens og sikkerhedspersonalets krav. Disse krav har sikkerhedsfirmaet, som er ansat til at sikre tryghed på Cosy Bar, reguleret. Kravene er til for, på bedst mulig måde, at sikre en positiv stemning for alle vores gæster.

Cosy Bar har eksisteret siden 1941. Cosy Bar har ALTID været en LGBT-bar. Har sikkerhedspersonalet en mistanke om, at gæster har svært ved, at være imødekommende over for denne gruppe, bliver man bortvist.

 

Gæster skal:

  • Være fyldt 18 år. Medbringe gyldigt billed-ID.

  • Fremvise medlemskort på forlangende. Da der i nogle perioder er særligt tryk på, lukkes kun medlemmer ind.

  • Ikke være påvirket af stoffer, for meget alkohol eller være til gene for andre gæster/til fare for sig selv. (sikkerhedspersonalets vurdering) - Vi har ligeledes UV lys.

  • Overholde stedet dresscode (personalets vurdering)

​​

  • Ikke tidligere have været involveret i ballade eller gjort omgivelserne utrygge (sikkerhedspersonalets og bestyrerens vurdering). ​

​​

Vi forbeholder os retten til at afvise gæster som ikke opfylder et eller flere af ovenstående krav.